Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal că un angajament fundamental al Rezidențiat.com, prin urmare vom dedică toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR"), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparență, am pregătit aceast document prin care dorim să va informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Rezidențiat.com este denumirea comercială a SC Edu Plus S.R.L , persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București,Calea Rahovei 266-268, sector 5, corp 1, etaj 2, camera 15C, cod poștal 50912, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/800/2021 cod unic de înregistrare fiscală 43583617 (în continuare "WWW.REZIDENȚIAT.COM" sau "site-ul"). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, va încurajăm să ne contactați la email rezidentiat.comAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs astfel:

Numele și prenumele
Adresa

Adresa de e-mail
Numărul de telefon
Username
Parolă
Istoricul achiziților
Interacțiunea cu platforma (i.e. grilele pe care le parcurgi)
Rezultatele obținute la testele de pe platformă.

Cele mai multe informații le colectăm direct de la dvs. (de exemplu, prin completarea unui formular de pe site). Majoritatea informațiile sunt cele descrise mai sus, dar pot există situații în care colectăm date de la terți (i.e. parteneri, platforme de publicitate), cum ar fi de exemplu, informațiile privind achizițiile și interesele.
Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele informații, în funcție de circumstanțe:
Modul în care interacționați cu site-ul/site-urile nostru/noastre sau cu reclamele (de exemplu, informații despre cum și când ne accesați site-ul sau ce dispozitiv folosiți pentru a accesa site-ul);
Informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare;
Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail;
Interacțiunile dintre dvs. și noi pe rețelele de socializare (de exemplu, aprecieri, distribuiri, comentarii);
Informații pe care le colectăm despre dvs. de la alte companii din grup sau terțe care au obținut consimțământul dvs. sau au alt drept legal de a partaja aceste informații cu noi (inclusiv parteneri/platforme de publicare sau de publicitate și agregatori de date care au obținut dreptul respectiv).
În situația în care efectuați achiziții, se vor colecta anumite informații de plata (datele de pe card), însă vor fi stocate de partenerii noștri procesatori într-un mod pe care noi nu îl putem citi și nu putem avea acces la respectivele date. Noi vom fi doar informați dacă achiziția a fost efectuată cu succes.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:
Adresa IP
Navigatorul de internet
Locația
Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Colectăm informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri:
În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dvs. și noi;
Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență clienți;
În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil sau când există o excepție legală de la obținerea consimțământului;
Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
Pentru a ne conformă legislației, că de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani;
Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
În scopuri analitice și de cercetare;
Pentru desfășurarea promoțiilor și a concursurilor;
Pentru a preveni infracțiunile, înșelăciunile sau fraudele

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot există situații În care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Aceste pot include:

 •  Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei www.rezidentiat.comfață de atacuri cibernetice:
  •    Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competențe;
  •    Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apară activitatea comercială, fiind Înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura pază bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

Că regulă generală, vom stoca datele dvs cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma www.rezidentiat.com . Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, și vom da curs acestor solicitări, sub rezervă păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs următoarelor categorii de destinatari:

 •  furnizorilor de servicii de curierat;
  •    furnizorilor de servicii de plata/bancare;
  •    furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
  •    furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
  •    societăților de asigurare;
  •    furnizorilor de servicii IT;
  •    altor societăți cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apară un interes legitim, putem de asemenea divulgă anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de către terții persoane juridice de drept privat se realizează În conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal pe teritoriul României.

Cât timp stocăm datele?

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Cum protejăm securitatea datelor dvs cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs cu caracter personal, va atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul că datele să fie văzute şi utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Care sunt drepturile dvs.?
Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

Dreptul de retragere a consimțământului
Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs prin prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.). Rețineți însă că, în măsura în care am identificat un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dvs, vom continuă să prelucrăm datele dvs. în baza acelui temei legal. Noi avem posibilitatea legală să utilizăm unul sau mai multe temeiuri pentru prelucrarea datelor dvs.

Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs

Dreptul de acces asupra datelor
Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

Dreptul de a rectifică datele inexacte sau incomplete
Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicită și obține ștergerea datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării
În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicită și obține restricționarea prelucrării.

Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”)
În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicită și obține portabilitatea datelor.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucării datelor.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.

Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.

Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Vă rugăm să rețineți că:
Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.

Durata de răspuns.

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o luna, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Va vom anunță dacă vom avea nevoie de mai mult de o luna. S-ar putea să va întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume va Îngrijorează. Acest lucru ne va ajută să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți.

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate    

Accesul  

 Puteți să ne cereți:    
•    să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
•    să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
•    să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străînătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea    

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor    

Ne puteți cere să va ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:  

 •  acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
  •    v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
  •    dați curs unui drept legal de a va opune; sau
  •    acestea au fost prelucrate ilegal; sau
  •    ne revine o obligație legală în acest sens.        

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:   

 •  pentru respectarea unei obligații legale; sau
 •  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept În instanța.      

 Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

 

Restricționarea prelucrării datelor  

 Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:    

 •  acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
  •    prelucrarea este ilegală, dar nu doriți că datele să fie șterse; sau
  •    acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apara un drept în instanța; sau
  •    v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.        

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urmă unei solicitări de restricționare, în cazul în care:  

 •  avem consimțământul dvs.; sau
  •    pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanța; sau
  •    pentru a proteja drepturile Rezidențiat.com sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor    

Ne puteți cere să va furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicită că acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar În fiecare caz numai dacă:    

 •  prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
  •    prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția    

Va puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, va puteți opune oricând prelucrării datelor dvs în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invocă vreun motiv, caz în care vom Înceta În cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate  

 Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:  

 •  produce efecte juridice cu privire la dvs; sau
  •    va afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.     
  Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urmă luării automate a deciziilor:     
 •  ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
  •    este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs; sau
  •    se bazează pe consimțământul dvs explicit.

Plângeri    

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Fără a va afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, va rugăm să ne contactați în prealabil, și va promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabilă.   

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Rezidențiat.com prin oricare dintre următoarele modalități:

¬    prin e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau
¬    prin poștă sau curier la adresa: București,Calea Rahovei 266-268, sector 5, corp 1, etaj 2, camera 15C, cod poștal 50912.